(1)
Roswanjaya, Y. P.; Maretta, D.; Pinardi, D. Penggunaan Zat Pengatur Tumbuh Dalam Sambung Pucuk Kakao. AGROSCRIPT 2020, 2, 79-90.