(1)
Shodiq, W. M. MODEL CPRV (COST, PRODUCTIVITY, RISK DAN VALUE-ADDED) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI INDONESIA: A REVIEW. Hexagro 2022, 6, 115-127.