(1)
Anggraeny, A. D.; Yudhari, I. D. A. S.; Arisena, G. M. K. PENGARUH STRATEGI PROMOSI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MINYAK OLES BOKASHI. Hexagro 2022, 6, 83-97.