Frasiska, Nurul. 2018. “HUBUNGAN POLA KADAR GLUKOSA DENGAN KADAR POTASSIUM DALAM DARAH ITIK TEGAL YANG DIBERI PAKAN MENGANDUNG LIMBAH Gracilaria Sp. DISUPLEMENTASI MULTIENZIM”. Jurnal Hexagro 2 (1). https://doi.org/10.36423/hexagro.v2i1.113.